• |
  • |

ONDAMED nedir?          

ONDAMED nedir?          

 

ONDAMED Nedir…

ONDAMED teknolojisi Alman mühendisler (özellikl Rolf Binder) tarafından PEMF ve biorezonans teknolojileri baz alınarak yaratılmıştır. Dünya’daki ilk biorezonans cihazlarının geliştirilmesinde aktif rol oynamış olan Rolf Binder 90 lı yılların sonlarında çalışmalarını PEMF'e yönlendirmiş ve biorezonans teknolojisindeki deneyim ile PEMF teknolojisini birleştirmeyi başarmıştır. ONDAMED PEMF terapisini "renk frekanslarının oktavları" ile yapan ve bunun yanında biofeedback yolu ile verilen frekansın rezonansa girip girmediğini ya da hangi frekans gurubunun daha çok etkili olduğunu test edebilen ve böylece kişiselleşmiş terapiler sunabilen Avrupa tıbbi cihaz onayı ile birlikte ve FDA tarafından da onaylanmış Sınıf 2 tıbbi tedavi cihazıdır.

PEMF ne demektir…

Pulsasyonlu elektromanyetik alan (PEMF), darbeli (pulsasyonlu) ve spesifik frekanslardaki elektromanyetik alanların, dokudaki mikro-elektrik dolaşımı uyarmak ve regüle etmek amacıyla kullanılmasıdır. ONDAMED cihazı yardımı ile oluşturulan bu mikroelektriksel alan amplitüd, frekans ve dalga formu gibi elektromanyetik alan parametrelerine bağlı olarak farklı biyolojik tepkilere neden olur. Manyetik frekanslarla yapılan biorezonans terapilerindeki deneyim, o kişiye özel – o kişiye spesifik bir frekansın doğal iyileşme prosesini uyarmak için bir “anahtar” olduğu ve bu spesifik parametre kullanıldığında vücutta kendini birçok seviyede gösteren bir iyileşme reaksiyonunun başladığı yönündedir. ONDAMED terapilerinde kişiye özel parametrelerde belirlenen elektromanyetik alan cihazın aplikatörleri yardımıyla üretilir.

ONDAMED'de adı geçen elektromanyetik alan 0,1 Hz ile 32 kHz arasında ve 0,5 ile 50 aralığında bir miliTesla şiddetinde olan ve dokuya (ya da hastalıklarla ilişkilendirilmiş vücut bölgelerine) fokuslandırılmış elektromanyetik alanlar üreten elektrotlar yardımıyla yapılır.

Doğal frekanslar ne demektir...

Uzay araştırmalarından edindiğimiz önemli bir bilgi var. Uzaya çıkan astronotların “sağlıklı” olarak kalabilmeleri için uzay kabini içinde bazı belli başlı frekansları üreten frekans jeneratörlerine ihtiyaç duyuyor. Yani tanımlanmış bazı frekanslar vücudumuza halen “bu dünya” da olduğunu hatırlatıyor. Yoksa astronotlar sağlığını yitiriyor. ONDAMED bu tanımlanmış "doğal frekansları" + ONDAMED'in 20 yıllık tecrübesiyle organlar ve meridyenlerle ilişkilendirilmiş frekans aralıklarını kullanıyor. Kullanılan frekansların oktavları da (aşağıda anlatıldığı gibi) aynı zamanda renk (görünür ışık frekansları) ile örtüşüyor.

Biofeedback nabız testi ne demektir…

ONDAMED latince frekans tıbbı demektir. Teknoloji olarak PEMF (pulsasyonlu elektromanyetik alan tedavisi) ‘ni baz alır ancak bu tedavi sistematiğinin merkezinde terapistin o bireyin özel ihtiyacına ulaşmasını sağlayan biofeedback "nabız testi" bulunur.

PEMF atımlarının vücuda sinir ağı üzerinden yayıldığı düşünülmektedir. Bundan dolayı da ONDAMED tedavisinde boyuna asılan ve beyin köküne doğru yönlendirilmiş boyun aplikatörü standarttır. Sinir hücreleri elektriksel özellikleri olan hücrelerdir ve ONDAMED'de kullanılan PEMF atımları vücut enerji sistemi ile rezonansa girdiğinde, yani kilit ve anahtar birbirine uyduğunda sinir ağı üzerinde yayılan bir “irkilme” oluşur ve vücutta yayılan bu bu sinirsel uyarımı nabız üzerinden kolaylıkla hissetmek mümkündür.

Ondamed seansında, ilk 5 dakika içerisinde, vücutla en fazla rezonansa giren elektromanyetik frekans gurubu biofeedback yardımıyla belirlenir, ikinci aşamada ise bu frekanslarla en fazla rezonansa giren "zayıf" vücut bölgesi... ONDAMED testinde bulunan zayıf vücut bölgesi semptomun hastalığın gizli sebepleriyle ilgili başka bir yöntemle edinemeyeceği değerli bilgiler verir. Örneğin kulakta çınlaması olan bir kişide böbrekler şiddetli bir şekilde rezonans veriyorsa bu hastanın gizli (ve muhtemelen daha önemli) problemi ilgili değerli bir ipucu olabilir ve terapist dikkatini böbreklerin durumuna vermelidir. Ya da nabız testi sırasında belli bir endikasyon için kullanılan frekans guruplarının (sayfanın altında listesi bulunan programların) daha fazla etkileşime girdiği de görülebilir. Nabız testi hastanın önemsemediği ya da terapistine ifade etmeyi unuttuğu birçok problemi su yüzüne çıkarabilir. Birkaç seansta bir tekrarlanan ve vücudun enerjetik doğası ile ilgili değerli bilgiler veren ve çoğu zaman terapileri yönlendiren bir testtir.

Son 50 yılda, bilim adamları elektromanyetik dalgalarla hastalıkları teşhis etmeyi sağlayacak yöntemler geliştirmeye çalıştılar. Röntgen cihazları, Tomografi cihazları, MR cihazları ve diğerleri ile... Teşhis cihazları bir yana, benzersiz teknolojisi ile ONDAMED elektromanyetik frekansların hem teşhis hem de terapi amaçlı olarak kullanımını geniş bir endikasyon skalasında mümkün kılmıştır. ONDAMED ile yapılan PEMF atımları kişiye özel hale getirildiğinde her türlü kronik sağlık problemi için kullanılabilir hale gelmektedir.

NEO-Clinics SAYFALARINA ULAŞMAK için tıklayınız... 
ONDAMED CİHAZ KATALOĞU için tıklayınız...

Renklerin Oktavları…

ONDAMED sisteminde kullanılan elektromanyetik atımlar spesifik frekanstaki PEMF atımları olduğu gibi bu frekanslar renklerin de oktavlarıdır. Bir frekansın oktavı aynı bilginin farklı bir enerji seviyesinde tekrar edilmesi olarak da tanımlanabilir. Seslerden örnek verecek olursak, “do” notasının farklı enerji bantlarındaki karşılıkları farklı oktavlardaki “do” sesleridir. Biz farklı oktavlardaki “do” notalarını daha kalın ya da daha ince “do” sesleri olarak duyarız. Aynı şekilde bir rengin oktavı da o “renk bilgisi”nin başka bir enerji bantındaki karşılığıdır. ONDAMED, 20 yıllık tecrübesiyle organlar ve meridyenlerle ilişkilendirilmiş frekans aralıklarını kullanır. Kullanılan frekansların oktavları da aynı zamanda renk frekansları)ile örtüşür.

ONDAMED sisteminde ölçülebilir elektromanyetik titreşimler olarak kullanılan “renk oktavları” bilgisayar yazılımı yardımıyla görülebilmektedir. Bu özelliği ile ONDAMED sistemi, PEMF ile biorezonans renk terapilerinin kombinasyonu olarak da düşünülebilir. Biorezonanstan farklı olarak, ONDAMED 0.1 ile 50 miliTesla arasında olan ve elektrodun uygulandığı yeri maksimum 1 santigrat dereceye kadar ısıtabilen, cihazın aplikatörü tarafından üretilen “ölçülebilir” elektromanyetik alanlar yaratır. Terapilerde bu frekanslarda üretilmiş ve fokuslanmış elektromanyetik alanlar kullanılır.

Pratikte ONDAMED…

ONDAMED ile birkaç dakika içinde vücudun zayıf ve güçlü bölgeleri hakkında ve hangi frekans guruplarının değişimi başlatacağı hakkında başka bir yöntemle edinemeyeceğiniz derinlikte bilgiler edinilir. Terapiye geçildiğinde ise, cihazın frekans üreten elektrotları test sırasında bulunmuş problemli alan üzerine konulur ve başlatılır. ONDAMED kısaca enerjetik olarak zayıf olduğu bulunmuş vücut bölgesinin elektriksel potansiyelini "spesifik frekanslarda" yükseltir. Ondamed terapileri akupunkturdan bildiğimiz "enerji meridyenleri" kavramına ya da vücudun "enerji alanına" spesifik frekanslarda yapılan müdehaledir.

ONDAMED Türkiye...

ONDAMED'in Türkiye'deki tek distributörü olarak hem ONDAMED'in hem de genel olarak rezonans terapilerinin geleceğin tıbbı olduğuna inanıyoruz... ONDAMED tedavileri ile profesyonel olarak ilgileniyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.

ONDAMED sistemi FDA onayını Nörolojik hastalıklar için almıştır. AVRUPA Tıbbi cihaz onayını ise alerjiler, kronik hastalıklar, depresyon, inflamatuar hastalıklar, fonksiyonel problemler, bağışıklık düşüklüğü, ağrı, omurga ve eklem problemleri, yara iyileşmesi ve enfeksiyonlarda kullanılmak üzere almıştır. Alınan onaylara, yapılan çalışmalara ya da Dünya'dan gelen vaka raporlarına  bakarak ONDAMED aşağıda sıralanmış birçok farklı sağlık problemi için de "diğer tedavileri destekleyecek" şekilde kullanılabilir. ONDAMED bağışıklık sisteminde problem yaşayan kişilerde, hormonal dengesizlikler yaşayanlarda, endometriosiste, infertilitede, glukom ve diğer bazı göz problemlerinde, lyme hastalığında, fibromyaljilerde, idrar kaçırma probleminde, felç geçirmiş olanlar ya da nöropatiler dahil çoğu nörolojik problemde, multiple skerozda, myastania graviste, kas ve eklem ağrılarında, yukarıda bahsedilenler dışındaki omurga problemlerinde, kemik kırıklarının iyileştirilmesinde, osteoporozda, osteoartritlerde, vücuttaki yangının ve ödemin azaltılmasında, ameliyatlar ya da kazalar sonrası yaralı dokunun iyileştirilmesinde, çözüm bulunamayan kıkırdak problemlerinde, sadece depresyonlar değil panik atak ya da yüksek anksiyete gibi ruhsal problemlerde, Alzheimer benzeri dejeneratif nörolojik bozukluklarda, otizmde, dirençli enfeksiyonlarda, vertigoda, uykusuzluk probleminde, migren ve benzeri kronik baş ağrılarında, sindirim sistemi problemlerinde, dengesiz hipertansiyon ya da kardiyak aritmiler gibi kalp-dolaşım problemlerinde, trombozlarda, kollesterol problemlerinde, astım ya da diğer solunum problemlerinde ve sebebi anlaşılamamış ve çözümü tam olarak bulunamayan birçok semptom ve sağlık probleminde "diğer tedavileri destekleyecek" şekilde kullanılabilir.

TERAPİ PROTOKOLLERİNDEN ÖRNEKLER

Program 12 - 18 arası: Genel enerji seviyesini arttırmak...
Program 19 Bant A - Kafa bölgesi – Sinüzit, otit, diş problemleri
Program 20 Bant B - Kafa altı bölge – Akut problemler
Program 21 Bant C –Tüm vücut - Dejeneratif problemler
Program 22 Bant D - Ruhsal alan + migren, depresyon…
Program 23 - 34 arası - Psiko-otonom Sinir Sistemi
Program 35 Kalp – Kardiyovasküler Sistem
Program 36 Akciğer - Solunum Sistemi
Program 37 Mide - Barsak Sistemi
Program 38 Karaciğer - Safra Kesesi
Program 39 Böbrek – Mesane Sistemi
Program 40 Lenf dokusu – Bağışıklık Sistemi
Program 41 Beyin Dalgaların dengelenmesi / Harmoni
Program 42 Beyin Dalgaların dengelenmesi / Beta Dalgası
Program 43 Beyin Dalgaların dengelenmesi / Alfa Dalgası
Program 44 Beyin Dalgaların dengelenmesi / Teta Dalgası
Program 45 ve 46 Beyin Dalgaların dengelenmesi / Delta Dalgası
Program 47 Elektromanyetik yük / Geopati
Program 48 Nöro-Otonom Sinir Sistemi Yapılandırma
Program 49 Endokrin Sistem dengeleme
Program 50 Stresi azaltmak
Program 51 Delta Dorm (Derin uyku - Uyku problemleri)
Program 52 Antalgo (Akut ağrı / Akut yaralanma)
Program 53 Super Regulate A (Psiko.nöro.immunology - psişe)
Program 54 Super Regulate B (Psiko.nöro.immunology - psişe)
Program 55 Super Regulate C (Psiko.nöro.immunology - psişe)
Program 56 Solar Plexus Senkronizasyon
Program 57 Kronik kemik + kıkırdak problemleri
Program 58 Osteoporoz (kemik erimesi) )
Program 61 Pelvis, Testis, Yumurtalık
Program 62 Alt batın + böbrek üstü bezleri
Program 63 Üst batın, pankreas bölgesi
Program 64 Kalp / Timüs bölgesi
Program 65 Tiroid bölgesi
Program 66 Hipofiz bölgesi
Program 67 Beyin
Program 70 Eski Yüklenmeler - Ruhsal (psişe)
Program 71 Gözlerde fonksiyonel problemler
Program 72 Detoks – detoks protokollerini destekleme
Program 73 Üreme organları + hormonal problemler
Program 74 Cilt (özellikle cilt tutulumlu alerjiler)
Program 75 Kardiyovasküler problemler
Program 76 Çene eklemi / Dişler
Program 77 Baş bölgesi / sersemlik, baş dönmesi
Program 78 Karaciğer / Safra kesesi bölgesi
Program 79 Akciğer / Solunum problemleri
Program 80 Sindirim sorunları (diyet, stres, reflü)
Program 81 Bağışıklığın güçlendirilmesi
Program 82 Omurga ve eklemler
Program 83 Gıda frekansları - (karbonhidrat, yağ, protein...)
Program 84 Kas ve Sinir ağrıları - nöraljiler
Program 85 Çene eklemi problemleri
Program 86 Beyin sağ - sol lob senkronizasyonu
Program 87 Kronik dejenerasyon (kas, kemik, sinirler)
Program 88 Endokrin - hormonal dengeleme
Program 89 Solar radyasyon etkilerini azaltma a
Program 90 Skar bozucu alanını dengeleme
Program 91 Vücutta “alkaliyi” arttırma
Program 92 Pankreas fonksiyonlarını dengeleme
Program 93 Tiroid fonksiyonlarını dengeleme
Program 94 Bağımlılık - Anksiyete ve depresyon
Program 95 Timus Aktivasyonu
Program 96 Madde frekansları (Vit C, D, E, iyot, demir…)
Program 97 Hipofizi dengeleme
Program 98 Doku Yenilenmesi (hasta/hasarlı dokuda)
Program 99 Kan Şekeri ve insülin problemleri
Program 100 Merkezi sinir sistemi yapılandırma a
Program 101 Artritler - Hareketlendirme ve ağrı azaltmak
Program 102 Solunum problemleri - genel
Program 103 Radyasyonlu yiyecekler (mikrodalga, uçak...)
Program 104 Mesanede rahatsızlık; enfeksiyon … …
Program 105 Kan biyokimya dengesini destekleme
Program 106 Kabızlık; mide ve barsak sorunları
Program 107 Bağırsak florasını destekleme
Program 108 Kanda elektrolit dengesini destekleme
Program 109 Boğaz ; Özefagus, guatr, tiroid hormon
Program 110 Kalça eklemi problemleri
Program 111 Skar bozucu alanını dengeleme (iç skarlar)
Program 112 Beyincik (hareket, denge + karkadian ritm)
Program 113 Pnömoni / Astım / Tıkayıcı akciğer hastalıkları
Program 114 Mide problemleri - genel
Program 115 Madde Frekansları - (kurşun, civa…) )
Program 116 Paratiroid problemleri; Kalsiyum, kemikler
Program 117 Oksijen alımı; Akciğer, kan ve dokuda
Program 118 Bağışıklığı güçlendirmek - Soğuk algınlığı…
Program 119 Rhodium (Atmosferdeki radyoaktivite)
Program 120 Strontium (Atmosferdeki radyoaktivite)
Program 121 Karın bölgesi (özellikle over inflamasyonu)
Program 122 Kemik ağrısı (periost) – kemik operasyonu / diş
Program 123 Polinöropati ve diğer sinir ağrıları
Program 124 Skarlar: Ameliyat sonrası veya diğer
Program 125 Bağırsak problemleri – enfeksiyon ve diğer r
Program 126 İnflamasyon / Mukoza, cilt ya da doku
Program 127 Metabolizmayı desteklemek
Program 128 Farkındalık, kendini kabul (psişe)
Program 129 Doğum Travması (psişe)
Program 130 Neşe, hayatın tadı / depresif durumlar
Program 131 Kafa bölgesi: Çınlama, sinüs, göz, migren...
Program 132 Agresif duygu /davranışların azaltılması ı
Program 133 Sağ Beynin desteklenmesi (duygu, yaratıcılık)
Program 134 Sol Beynin desteklenmesi (analitik zeka)
Program 135 Bağırsaklarda gaz; Şişkinlik, geğirme…
Program 136 Denge problemleri, vertigo
Program 137 Hemoroidler ve diğer damar toplanmaları
Program 138 Kasık bölgesi / Şiş lenf nodları , ağrı, blokaj
Program 139 Mide / Sinirler - Mide sinirlerini sakinleştirme
Program 140 Hormonal siklus ve mens problemleri
Program 141 Halsizlik, özellikle sabah yorgunluğu
Program 142 Madde frekansları - (Sulphur, kadmiyum…)
Program 143 Hazım problemleri, Pankreas enzimleri
Program 144 Yiyecek ve ilaçlara bağlı rahatsız mide
Program 145 Bel ağrısı / Siyatik…
Program 146 Bademcik iltihabı – Bağışıklığı güçlendirme
Program 147 Kabızlık – Düzensiz bağırsak hareketleri
Program 148 Duodenum problemleri (12 parmak bağırsağı)
Program 149 Atlas / Oksiput (Blokaj; Migren, çınlama…)
Program 150 Transformasyon – gelişim (psişe)
Program 151 Madde frekansları (Asidophilus, çinko…)
Program 152 Antibiotik yan etkileri (eski ya da yeni)
Program 153 Atipik zatürre, bronşit – genel olarak “öksürük”
Program 154 Atmosferik etkiler (Uydu yayınları ve diğer)
Program 155 Safra kesesi (+karaciğer problemleri)
Program 156 Dış etkilerden korunma (çevresel ve sosyal)
Program 157 Rezonans potansiyelinin arttırılması (+psişe)
Program 158 Gözler / Retina – değişik göz problemleri
Program 159 Solunum / Solunum sistemi temel program
Program 160 Kaslar, hareket, denge (motor koordinasyon)
Program 161 Bioritim - Gece çalışanlar, düzensiz uyku u
Program 162 Kan basıncı dengelenmesi (yüksek ya da düşük)
Program 163 Kan akışının artırılması (küçük damarlar) )
Program 164 Kulak, burun, boğaz bölgesi problemleri
Program 165 Lenfatik Sistem – genel dengeleme
Program 166 Böbrek üstü bezleri – genel dengeleme e
Program 167 Sinir Sistemi – genel dengeleme
Program 168 Ruhsal dengeleme
Program 169 Cilt problemleri için temel program
Program 170 Canlılığı destekleme (özellikle tedaviye reaksiyon)
Program 171 Vücutta su dengesi - Böbrekler, mesane, hücre
Program 172 Çevresel nötralizasyon, atmosferik etkilerle uyum
Program 173 SuperTuning - Temel gezegen frekansları
Program 174 Solfej (Budist chanting frekansları)

ONDAMED tedavileri tüm fizyolojiyi dengelemek için hızlı, etkili ve güvenli bir araçtır. Hastalığa yönelik olması yanında, fizyoloji üzerindeki dengeleyici etkisinden dolayı tedavi öncesinde öngörülmeyen yan faydalarla da karşılaşılması olağandır.

 

ÖNEMLİ NOT … Bu sitedeki tüm yazılar Neosante'nin kurucusu Uzm. Dr. Ersal S. Işık tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz alıntı yapılması açık olarak suç teşkil etmektedir. Bu sitede bahsedilen REZONANS TERAPİLERİ ile ilgili açıklamalar, hastalık tanımları ve vücudun enerji sistemiyle ilgili verilen bilgiler Dünya'da yayılmakta olan bir entegratif/holistik (tamamlayıcı/bütünsel) sağlık akımının yansımalarıdır. Ancak bu sayfalarda anlatılanlar klasik tıbbi yöntemler, tıbbi  tedaviler ya da tedavi önerileri değildir. Bu sayfaları okuyan herkesin bu sayfada yazılanların tıbbi bilgiler olmadığını; bunun yanında rezonans terapileri, biorezonans, Ondamed ya da Quitt Terapi, Mora terapi, homeopati, elektrohomeopati, renk terapileri, bach çiçekleri ya da aile dizimlerinin de bir "TEDAVİ OLMADIĞI"nı ve "HERHANGİ BİR TEDAVİYE ALTERNATİF OLMADIĞI"nı bilmesi önemlidir. Bahsedilen yöntemler "tamamlayıcı ve destekleyici terapiler" kapsamında algılanmalıdır.